San Bieito de Allariz

As festas patronais de Allariz son nombradas en toda a comarca. Sobre todo duas cousas, o fogo de artifício e os seus xigantes e cabezudos. A igrexa de san Bieito en Allariz é tambén unha fermosa estampa que fica na memoria da xente de Allariz e dos seus visitantes.